Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Browse Items (27 total)

  • Place of performance is exactly "Teatro de Bellas Artes"
p9.pdf

22, 24, 31/10/1968
P9.pdf

25-26/10/1968
p9.pdf

28-29/10/1968
P036.pdf

Σεπτέμβριος 1968
P033.pdf

Αύγουστος 1968
P032.pdf

Απρίλιος 1968
P030.pdf

Ιούλιος 1968
P029.pdf

Μάρτιος 1968
P028.pdf

Οκτώβριος 1968
P027.pdf

Μάϊος 1968
P026.pdf

Ιούλιος 1968
P024.pdf

Σεπτέμβριος 1968
P021.pdf

Σεπτέμβριος 1968
P020.pdf

Ιούλιος 1968
P016.pdf

Φεβρουάριος - Μάρτιος 1968
P014.pdf

Σεπτέμβριος 1968