Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Theatre programmes and Information material

This collection includes performances programs, mainly from tours abroad, as well as information material on the theaters and cities visited

Collection Metadata
  • Collection: Προγράμματα Παραστάσεων και Ενημερωτικό Υλικό
P019.pdf

Οκτώβριος 1968
P033.pdf

Αύγουστος 1968
p19.pdf

18-19/08/1978
P014.pdf

Σεπτέμβριος 1968
P028.pdf

Οκτώβριος 1968
P032.pdf

Απρίλιος 1968
p22.pdf

1-2/10/1962
p23.pdf

16-18/09/1966
P016.pdf

Φεβρουάριος - Μάρτιος 1968
P023.pdf

Ιούλιος 1968
P021.pdf

Σεπτέμβριος 1968
P013.pdf

Απρίλιος - Μάϊος 1968
P09.pdf

Σεπτέμβριος 1968