Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Συντελεστές

Διευθύντρια Πολιτισμού: Ευαγγελία Μπαφούνη

Προϊστάμενος Τμήματος Θεάτρων και Κινηματογράφων: Δρ. Κώστας Κουρμουλάκης

Διοικητική υποστήριξη : Αναστασία Ντόβα

Σχεδιασμός: Κώστας Κουρμουλάκης, Ευδοκία Δεληπέτρου, Σαράντης Τσούραλης

Θεατρολογική επιμέλεια, κείμενα:  Ευδοκία Δεληπέτρου, θεατρολόγος

Υπεύθυνη μονάδας τεκμηρίωσης: Άννα Μιχαηλίδου, βιβλιοθηκονόμος

Ψηφιοποίηση: Γεώργιος Παππάς, προγραμματιστής, Ελευθερία Τσαμασφύρα, βιβλιοθηκονόμος

Υλοποίηση ιστοσελίδας: Σαράντης Τσούραλης, web developer

Ανάδοχος έργου: ELiDOC