Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Οι συλλογές -1-

rontiris

Βιβλία σκηνοθεσίας – Οδηγοί σκηνής

Η συλλογή των βιβλίων σκηνοθεσίας αποτελείται από δακτυλόγραφα, χειρόγραφα, τετράδια (σελίδες εκδόσεων κολλημένες σε τετράδια), βιβλία με ένθετες σελίδες σημειώσεων και κείμενα με σημειώσεις.
Πρόκειται κυρίως για βιβλία σκηνοθεσίας, οδηγούς σκηνής και υποβολείου, όπως επίσης και μεταφράσεις. Εντοπίζονται επίσης αρκετές σελίδες χειρόγραφων και δακτυλόγραφων σημειώσεων, οι οποίες αφορούν σε μεταφράσεις έργων και σκηνοθεσίες. Πρόκειται για προσωπικές σημειώσεις σκηνοθεσίας και δραματουργίας, τονισμούς, γλωσσικές και μεταφραστικές σημειώσεις, αλλά και για αποσπάσματα διαφόρων θεωρητικών κειμένων, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της προσωπικής θεατρολογικής έρευνας του σκηνοθέτη.
Η σύνδεση με τις παραστάσεις έγινε σύμφωνα με την παραστασιογραφία και τις πληροφορίες διανομής και χρονολόγησης, που βρέθηκαν στα τεκμήρια. Έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής.

Διάφορα έγγραφα – Προσωπικά αντικείμενα

Στη συλλογή των εγγράφων και των προσωπικών αντικειμένων υπάρχουν προσωπικά και επαγγελματικά έγγραφα, τα οποία αφορούν σε θέματα διοικητικά και οικονομικά, καταστάσεις των θιάσων, τιμητικές διακρίσεις και διάφορες κάρτες και προσκλήσεις. Συμπεριλαμβάνονται επίσης τεκμήρια σχετικά με τις σπουδές του σκηνοθέτη αλλά και σχετικά με την δράση του στο χώρο της θεατρικής εκπαίδευσης.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη δυσκολία ταξινόμησης παρουσιάζουν οι πολλές και διαφορετικές σημειώσεις, άλλες πρόχειρες και άλλες καθαρογραμμένες, όπου τα προσωπικά θέματα συνυπάρχουν με τα επαγγελματικά και τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, με σχόλια και προσωπικές κρίσεις· όπου για παράδειγμα η Αμβουργιανή Δραματουργία του Λέσσινγκ βρέθηκε μαζί με συνταγές μαγειρικής και στιχάκια από τραγούδια του συρμού.
Στην ίδια συλλογή ανήκουν και διάφορα προσχέδια ομιλιών, διαλέξεων και άρθρων, όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα γαλλικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα αγγλικά τα οποία δίνουν μία εικόνα για τη θεωρητική κατάρτιση, τη μέθοδο και τον τρόπο σκέψης του Δημήτρη Ροντήρη, κυρίως σχετικά με το αρχαίο δράμα και τον Χορό.
Έχει ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής, και βρίσκεται σε επεξεργασία.

Αλληλογραφία

Η αλληλογραφία του Δημήτρη Ροντήρη περιέχει προσωπικές και επαγγελματικές επιστολές, τηλεγραφήματα και κάρτες.
Στη συλλογή φαίνονται οι προσωπικές απόψεις του καλλιτέχνη, όπως επίσης και η σχολαστικότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα διαδικαστικά ζητήματα γύρω από την οργάνωση των παραστάσεων, ώστε να επιτυγχάνει το επιθυμητό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αντανακλώνται επίσης οι επαγγελματικές σχέσεις μίας μακρόχρονης και πλούσιας καριέρας αλλά και οι προσωπικές σχέσεις μακριά από το φως της δημοσιότητας.
Η συλλογή ψηφιοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε στο σύνολό της.