Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Σχετικά με το Αρχείο

rontiris

Η συλλογή του Αρχείου Δημήτρη Ροντήρη αποτελείται από τεκμήρια της προσωπικής και κυρίως της καλλιτεχνικής ζωής του σκηνοθέτη: τη βιβλιοθήκη του, βιβλία σκηνοθεσίας και οδηγούς σκηνής, την αλληλογραφία του, αποκόμματα Τύπου, φωτογραφίες προσωπικές και οικογενειακές καθώς και από τις περιοδείες και τις θεατρικές παραστάσεις που έδωσε σ’ όλο τον κόσμο, λίγα σχέδια και μακέτες και κάποια προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη. Έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής.

Η καλλιτεχνική - επαγγελματική όψη της προσωπικότητας του Δημήτρη Ροντήρη κυριαρχεί στο αρχείο του, όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι συνέβαινε και στη ζωή του. Γι’ αυτό το λόγο κατά την ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού αποφασίστηκε να αναδειχθούν κυρίως τα καλλιτεχνικά τεκμήρια, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής.

Το ίδιο το καλλιτεχνικό στίγμα του σκηνοθέτη, η πίστη του στην ανάδειξη του θεατρικού κειμένου, η συστηματική του ενασχόληση με ορισμένες περιοχές του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, όπου κυριαρχεί η ιδέα του κλασικού και η ποιητικότητα, και τέλος ο πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός επαναλήψεων των σκηνοθεσιών συγκεκριμένων αρχαίων τραγωδιών, επέβαλε την οργάνωση του αρχείου με βάση το θεατρικό έργο.

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το καλλιτεχνικό ταξίδι του Δημήτρη Ροντήρη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχει καταρτιστεί λεπτομερής κατάλογος παραστάσεων, του οποίου η επεξεργασία συνεχίζεται, και είναι διαθέσιμος εφόσον ζητηθεί.

Η αρχειακή συλλογή έφτασε στον Δήμο Πειραιά με αρκετά προβλήματα ταξινόμησης και πολλές ελλείψεις. Οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα αρχεία του Εθνικού Θεάτρου και του Ε.Λ.Ι.Α. προσέφεραν ανεκτίμητη βοήθεια με την οργάνωση, τον πλούτο και την ακρίβεια των πληροφοριών που διαθέτουν. Γενικά, το ψηφιακό Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη βασίστηκε στο φυσικό αρχείο του σκηνοθέτη όπως έφτασε στον Δήμο Πειραιά το 2016 και η συλλογή δεν έχει συμπληρωθεί με επιπλέον τεκμήρια.

Το ψηφιακό αρχείο που περιέχει σχεδόν όλο το φυσικό αρχείο σε ψηφιακή μορφή, οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε με βάση το πρότυπο ISAD(G) - General International Standard Archival Description, η δε ηλεκτρονική καταγραφή του έγινε σύμφωνα με το μορφότυπο Dublin Core. H ψηφιοποίηση έγινε με απόλυτη προσοχή στο υλικό, με χρήση overhead scanner και σύμφωνα με τις καθιερωμένες καλές πρακτικές, παράγοντας ψηφιακά αντίγραφα σε διαφορετικές τυποποιήσεις (Tiff, jpeg, PDF).

Η συζήτηση γύρω από την καλλιτεχνική προσφορά του Δημήτρη Ροντήρη έχει αρχίσει από παλιότερα. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με άλλες σημαντικές μορφές και ζητήματα του ελληνικού θεάτρου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί με τη συστηματικότητα μίας ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Ελπίζουμε πως το Ψηφιακό Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.