Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Browse Items (2584 total)

  • Language is exactly "Ελληνικά"
PRESS_PEI_1962_TURK_42.jpg

9/12/1962