Αρχείο Δημήτρη Ροντήρη

Browse Items (2 total)

  • Illustrated is exactly "Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ'"